Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3662/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Số hiệu: 3662/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 29/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3662/TCT-TNCN
V/v: Hướng dẫn vướng mắc khi thực hiện quyết toán thuế TNCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Đắk Lắk
- Cục thuế tỉnh Kiên Giang
- Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian vừa qua Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục thuế địa phương hỏi về việc vướng mắc khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong năm: một số Khoản thu nhập của cá nhân phát sinh vào năm trước nhưng thực nhận vào năm sau, quyết toán số thuế đã nộp, sử dụng mẫu tờ khai quyết toán, phụ cấp độc hại, nguy hiểm không chịu thuế thu nhập cá nhân. Để tạo Điều kiện thuận lợi trong việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người lao động tại các cơ quan chi trả thu nhập, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

1. Xác định thu nhập chịu thuế khi quyết toán thuế:

Căn cứ Điểm 1.1 Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thì: Đối với công dân Việt Nam và cá nhân khác định cư tại Việt Nam, thu nhập thường xuyên chịu thuế là số tiền của từng cá nhân thực nhận bình quân tháng trong năm trên 5 triệu đồng.

Theo quy định trên thì trường hợp tiền lương, tiền thưởng, lương tháng thứ 13 và một số Khoản thu nhập khác phát sinh năm trước, cá nhân nhận vào năm sau nếu thu nhập nhận được trên 5 triệu đồng/tháng thì cơ quan chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Cuối năm quyết toán cá nhân có số thuế thu nhập đã tạm nộp trong năm lớn hơn số phải nộp thì cơ quan chi trả thu nhập hướng dẫn cá nhân thực hiện làm các thủ tục thoái trả thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

2. Quyết toán số thuế phải nộp trong năm: 

Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính đã quy định: Trong năm cơ quan chi trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế lũy tiến từng phần, kê khai theo mẫu số 3a/TNTX và nộp thuế vào tài Khoản Ngân sách Nhà nước (TK 741); khấu trừ thuế 10% của các cá nhân vãng lai, kê khai theo mẫu số 3b/TNTX và nộp thuế vào tài Khoản tạm thu (TK 920). Cuối năm quyết toán các đơn vị không được bù trừ số thuế còn phải nộp của 2 tài Khoản này mà phải theo dõi riêng để xác định đúng số nợ đọng. Cơ quan thuế hướng dẫn các cơ quan chi trả lưu ý khi viết giấy nộp tiền cho Khoản phải nộp thêm sau quyết toán cần tách riêng số nộp vào tài Khoản tạm thu thuế TNCN (TK 920) và số nộp vào tài Khoản NSNN (TK 741).

3. Sử dụng mẫu tờ khai quyết toán thuế:

Quyết toán thuế năm 2005 cơ quan chi trả thu nhập sử dụng mẫu số 11/TNTX và mẫu số 10/TNTX quy định tại Thông tư số 12/2005/TT-BTC ngày 4/02/2005 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điểm của Thông tư số 81/2004/TT-BTC. Quyết toán năm 2006 cơ quan chi trả thu nhập sử dụng mẫu 11/TNTX và mẫu số 10/TNTX quy định tại Thông tư số 41/2006/TT-BTC ngày 12/5/2006 của Bộ Tài chính.

4. Về phụ cấp độc hại nguy hiểm không chịu thuế thu nhập cá nhân:

- Việc mức chi phụ cấp làm việc trên biển không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân đối với lao động thuộc ngành dầu khí là người Việt Nam được thực hiện theo công văn số 76/LĐTBXH-TL ngày 10/01/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Các cá nhân làm việc trong các ngành khác nhưng cũng có làm việc trên biển thì cũng được hưởng mức phụ cấp như hướng dẫn tại công văn số 76/LĐTBXH-TL nêu trên.

- Bộ Tài chính đã có công văn số 3418 TC/TCT ngày 01/4/2004 trả lời Công ty liên doanh OSCAT/AEA Việt Nam về việc phụ cấp của các nhân viên Y tế làm việc trên biển được áp dụng theo công văn số 76/LĐTBXH-TL nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;

- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3662/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.164
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.76.216