Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3661/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 17/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3661/TCT-PCCS
V/v: xử lý vướng mắc thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế Tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 443CT/QLDN2 ngày 17/5/2005 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về việc vướng mắc khi thực hiện Luật Thuế; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ/hoàn thuế:

Tại điểm 12.2 mcụ III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế trong đó có hướng dẫn “thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không đủ điều kiện được khấu trừ và hoàn thuế theo quy định. Thuế giá trị gia tăng đầu vào quá thời hạn được kê khai, khấu trừ theo quy định”.

Theo hướng dẫn trên, đối với trường hợp hàng hóa đã xuất khẩu không đủ điều kiện để được khấu trừ/hoàn thuế thì số thuế đầu vào liên quan đến số hàng hóa đã xuất khẩu được tính vào chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế. Năm 2001 doanh nghiệp có bỏ sót chưa đưa vào chi phí số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ/hoàn thuế thì về nguyên tắc sẽ được điều chỉnh vào Tờ khai thuế GTGT của các năm sau căn cứ vào các chứng từ, hóa đơn hợp pháp và được đưa vào chi phí sản xuất kinh doanh để tính giảm thu nhập chịu thuế. Đề nghị Cục Thuế xác định lỗi của việc bỏ sót chi phí khi tính thuế năm 2001 đối với trường hợp của doanh nghiệp để xử lý cho phù hợp.

2. Thời hạn nộp tờ khai thuế:

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2954/TCT-PCCS ngày 26/8/2005 của Tổng cục Thuế về việc xác định số ngày chậm nộp quyết toán thuế bị xử phạt hành chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh được biết và hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3661/TCT-PCCS ngày 17/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc khi thực hiện Luật Thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.651

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!