Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3661/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3661/TCHQ-KTTT
V/v: tạm giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2005 

 

  Kính gửi:

- Công ty TNHH Thương mại T&S
 
(323 Đào Duy Anh, P.9, Q.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)
 - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
 - Cục Hải quan Long An

Trả lời công văn số 216/CV-2005 ngày 21/07/2005 của Công ty TNHH Thương mại T&S về việc xin tạm hoãn cưỡng chế thuế đối với các tờ khai đang khiếu nại giá tính thuế. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 17/6/2005 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2366/TCHQ-KTTT hướng dẫn khiếu nại về giá và xử lý giải tỏa cưỡng chế do điều chỉnh giá. Vì vậy, đề nghị Công ty làm việc trực tiếp với Cục Hải quan thành phố đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương mại T&S, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan Long An biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT(2), TCHQ (3)

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An
 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3661/TCHQ-KTTT ngày 09/09/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xin tạm hoãn cưỡng chế thuế đối với các tờ khai đang khiếu nại giá tính thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.540

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!