Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 366/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Kết luận thanh tra đối với Công ty cổ phần Thanh Sơn

Số hiệu: 366/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 17/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 366/TCT-DNNN
V/v: Kết luận thanh tra đối với Công ty cổ phần Thanh Sơn

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế Tp Hà Nội

Trả lời Công văn số 20779/CT-TTr1 ngày 26/12/2006 của Cục thuế TP Hà Nội v/v Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo đối với Công ty cổ phần Thanh Sơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo Công văn số 2978/ANKT-P3 ngày 22/11/2006 của Cục bảo vệ an ninh kinh tế gửi Cục thuế TP Hà Nội thì: việc mua bán nguyên vật liệu của các doanh nghiệp bỏ trốn của Công ty cổ phần Thanh Sơn để dùng vào sản xuất kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hàng hóa, chi phí sản xuất kinh doanh và đang được chuyển hồ sơ cho Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ tiếp tục điều tra làm rõ. Vì vậy, đối với các hóa đơn này, Cục thuế xử lý theo Công văn số 1414 TCT/PCCS ngày 12/5/2005 của Tổng cục Thuế v/v xử lý đối với hóa đơn có dấu hiệu vi phạm pháp luật (có bản photocopy gửi kèm).

2. Đối với các nội dung thanh tra khác Cục thuế có kết luận và xử lý vi phạm theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 366/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Kết luận thanh tra đối với Công ty cổ phần Thanh Sơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.467
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6