Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3642 TCT/NV1 ngày 26/09/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm thuế TNDN

Số hiệu: 3642TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3642 TCT/NV1
V/v miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 2464 CV/CT-TTr ngày 23/7/2002 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng về việc miễn, giảm thuế TNDN do đầu tư mang lại; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 1.2b, Mục II, Phần B, Thông tư số 22/2001/TT-BTC ngày 3/4/2001 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 146/1999/TT-BTC ngày 17/12/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định  chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 thì cơ sở có dự án đầu tư mở rộng quy mô, đầu tư chiều sâu, thời gian tính miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định một trong hai cách:

1- Tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh

2- Tính từ năm tiếp sau năm dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp của Công ty xây dựng Sông Đà 10 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 5682 BKH/DN ngày 13/9/2000, đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công công trình đường Hồ Chí Minh và công trình hầm Hải Vân, dự án này đã được đưa vào sử dụng từ năm 2001, đơn vị phải hạch toán riêng doanh thu, chi phí để xác định kết quả tài chính hưởng ưu đãi. Trường hợp không hạch toán riêng lãi do đầu tư tăng thêm mang lại thì lãi của từng dự án đầu tư được xác định theo tỷ lệ giữa giá tài sản cố định đầu tư mới trên tổng giá trị còn lại của tài sản cố định (bao gồm cả giá trị của tài sản đầu tư mới) tại thời điểm xét miễn, giảm thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Đà Nẵng biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3642 TCT/NV1 ngày 26/09/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.900
DMCA.com Protection Status