Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3635/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc xin được tính chi phí khấu hao nhà ăn ca vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh

Số hiệu: 3635/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 28/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3635/TCT-ĐTNN
V/v: Hạch toán và trích khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty liên doanh sản xuất thép  VINAUSTEEL

Trả lời công văn số 18/VA ngày 9/8/2006 của Công ty liên doanh sản xuất thép Vinausteel về việc xin được tính chi phí khấu hao nhà ăn ca vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

Căn cứ Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ).

Trường hợp Công ty liên doanh sản xuất thép Vinausteel xây dựng nhà ăn ca nằm trong tổng thể dự án xây dựng văn phòng, nhà xưởng của doanh nghiệp thì được hạch toán là TSCĐ hoặc tính vào giá trị TSCĐ được đầu tư xây dựng hình thành, được trích khấu hao và tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của doanh nghiệp.

Việc nhận biết, xác định giá trị tài sản được tính trích khấu hao, tính vào chi phí hợp lý được thực hiện theo các quy định về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty liên doanh sản xuất thép Vinausteel biết và làm việc với Cục thuế TP. Hải Phòng để được xem xét giải quyết cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hải Phòng;
- Lưu: VT, ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3635/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc xin được tính chi phí khấu hao nhà ăn ca vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.446

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41