Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3634/TCT-TNCN về kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3634/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3634/TCT-TNCN
V/v: Kê khai, nộp thuế TNCN

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 4119/CT-TNCN ngày 26/8/2010 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2.1, Mục II, Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:

“… Việc khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được thực hiện hàng tháng. Cơ quan trả thu nhập căn cứ vào tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công thực trả cho người lao động, thực hiện tạm giảm trừ gia cảnh cho đối tượng nộp thuế, người phụ thuộc theo đăng ký của đối tượng nộp thuế …”

Căn cứ hướng dẫn trên, các nhân viên đang làm việc cho Chi nhánh hoạt động tại thành phố Đà Nẵng, nhận tiền lương, tiền công trực tiếp từ Công ty mẹ tại Tỉnh, thành phố khác chi trả trực tiếp thông qua giao dịch tài khoản từng cá nhân thì hàng tháng công ty mẹ thực hiện khai thuế, nộp thuế theo đúng quy định. Trong trường hợp, như Cục Thuế TP Đà Nẵng hỏi theo công văn số 4119/CT-TNCN ngày 26/8/2010 nêu trên, Chi nhánh ở Đà Nẵng đã kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế tại Cục thuế thành phố Đà Nẵng thì Cục thuế thành phố Đà Nẵng giải quyết hoàn thuế TNCN cho Chi nhánh. Việc kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế đúng quy định, hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính nêu trên; công văn số 4283/BTC-TCT ngày 8/4/2010 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Đà Nẵng được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3634/TCT-TNCN về kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.184
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112