Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3634/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 3634/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 28/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3634/TCT-ĐTNN
V/v: Kê khai, nộp thuế GTGT của Chi nhánh

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Chi nhánh công ty liên doanh  AMERICAN HOME
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn không số ngày 23/8/2006 của Chi nhánh Công ty liên doanh American Home về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì: trường hợp của Chi nhánh Công ty liên doanh American Home tại thành phố Hồ Chí Minh nếu tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu và tài Khoản tại Ngân hàng trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu tại thành phố Hồ Chí Minh thì phải đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại thành phố Hồ Chí Minh nơi đặt trụ sở Chi nhánh.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, nếu Chi nhánh đáp ứng đủ Điều kiện quy định thì Chi nhánh được áp dụng kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại thành phố Hồ Chí Minh; nếu không đủ Điều kiện thì phải kê khai, nộp thuế GTGT tại thành phố Hồ Chí Minh nơi phát sinh doanh thu theo tỷ lệ 2% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%, tỷ lệ 3% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh Công ty liên doanh American Home biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3634/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.168
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213