Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3633/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với các khoản hỗ trợ từ nhà cung cấp nước ngoài

Số hiệu: 3633/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Ngô Đình Quang
Ngày ban hành: 28/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3633/TCT-PCCS
 V/v: chính sách thuế đối với cácKhoản hỗ trợ từ nhà cung cấp nước ngoài

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ fpt

Trả lời công văn số 2146 FPT/FAF ngày 08/9/2006 của Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư công nghệ FPT hỏi về chính sách thuế đối với các Khoản hỗ trợ từ nhà cung cấp nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Các Khoản chiết khấu thương mại, hỗ trợ chi phí quảng cáo, khuyến mại mà Công ty nhận được từ nhà cung cấp nước ngoài không phải là doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ nên Công ty không phải xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT. Khoản tiền nhận được nêu trên được hạch toán vào thu nhập khác để tính thuế TNDN của Công ty theo quy định.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 2850/TCT-PCCS ngày 10 tháng 8 năm 2006 trả lời Công ty TNHH Arysta LifeScience Việt Nam về chính sách thuế đối với các Khoản hỗ trợ từ nhà cung cấp ở nước ngoài cho các hoạt động của công ty (bản phô tô kèm theo).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư công nghệ FPT biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, PCCS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ CHÍNH SÁCH
Ngô Đình Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3633/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với các khoản hỗ trợ từ nhà cung cấp nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.895

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112