Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3628/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 17/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3628/TCT-DNK
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2005

Kính gửi :

HTX dịch vụ vận tải xây dựng Công Minh
(Địa chỉ: 92/4, Đường Đt 743, Tổ 4, Khu 4, Phường Phú Lợi,Thị Xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 04/09 – CV/CM ngày 17/9/2005 của HTX về việc xin hướng dẫn chính sách thuế liên quan đến chi phí khấu hao TSCĐ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của năm 2004-2005; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Về trích khấu hao đối với tài sản cố định do xã viên góp vốn:

Theo điểm 1, mục III, Phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

Tài sản cố định được trích khấu hao vào chi phí phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Tài sản cố định sử dụng vào sản xuất kinh doanh.

+ Tài sản cố định phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh.

+ Tài sản cố định phải được quản lý và hạch toán kế toán hiện hành”.

Căn cứ quy định nêu trên thì:

Đối với TSCĐ xã viên góp vốn vào HTX được trích khấu hao tính vào chi phí khi xác định thu nhập doanh nghiệp chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì TSCĐ đó đã được chuyển quyền sở hữu từ xã viên sang sở hữu của HTX. Trường hợp nếu TSCĐ xã viên góp vốn vào HTX vẫn mang tên của xã viên thì TSCĐ đó không thuộc TSCĐ của HTX, HTX không được trích khấu hao tính vào chi phí khi xác định thu nhập doanh nghiệp chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

2- Về trích khấu hao tài sản cố định thuê tài chính:

Theo Điểm 4, Điều 9, Mục III chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định:

Doanh nghiệp đi thuê tài sản cố định tài chính phải trích khấu hao tài sản cố định thuê tài chính như tài sản cố định của doanh nghiệp. Trường hợp ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, doanh nghiệp đi thuê tài sản cố định tài chính cam kết không mua tài sản thuê trong hợp đồng thuê tài chính, thì doanh nghiệp đi thuê được trích khấu hao tài sản cố định thuê tài chính theo thời hạn thuê trong hợp đồng”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp nếu HTX thuê tài sản cố định của Công ty cho thuê tài chính nhưng không mua lại tài sản này khi chấm dứt hợp đồng thì HTX được trích khấu hao tài sản cố định thuê tài chính theo thời hạn thuê trong hợp đồng để tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để HTX biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Chi Cục thuế TX Thủ Dầu Một;
- Lưu: VT, DNK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3628/TCT-DNK ngày 17/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc xin hướng dẫn chính sách thuế liên quan đến chi phí khấu hao TSCĐ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của năm 2004-2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.431

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!