Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3623/TC-TCHQ về việc xử lý nợ phạt chậm nộp thuế nguyên liệu sản xuất xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3623/TC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 30/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 3623TC/TCHQ
V/v: xử lý nợ phạt chậm nộp thuế nguyên liệu sản xuất xuất khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương và Công ty CAPTOPIA Việt Nam tại công văn số 44 ngày 21/01/2005 và tại Biên bản làm việc ngày 29/11/2004 giữa cơ quan hải quan với đại diện Công ty CAPTOPIA Việt Nam về việc miễn phạt chậm nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 3 Điều 4 Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi thành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Căn cứ thời hạn nộp thuế đối với hàng là vật tư nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu quy định tại Điểm 2 Mục III phần C Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính.

Để tạo điều kiện cho Công ty CAPTOPIA Việt Nam ổn định và phát triển sản xuất hàng xuất khẩu; xét trình bày của Công ty về việc toàn bộ hàng hóa do Công ty sản xuất đã được xuất khẩu trong thời hạn 275 ngày kể từ ngày nhập khẩu nguyên liệu; Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Dương kiểm tra xác định, nếu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty do không thanh khoản đúng thời hạn nêu cơ quan hải quan địa phương áp dụng thời hạn nộp thuế 30 ngày và phạt chậm nộp, nhưng doanh nghiệp đã xuất khẩu trong thời hạn 275 ngày thì áp dụng thời hạn nộp thuế cho Công ty là 275 ngày để xử lý khoản phạt chậm nộp trên cơ sở thời hạn nộp thuế 275 ngày.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CAPTOPIA VN
- Lưu VP, TCHQ (6 bản)

TUQ. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3623/TC-TCHQ về việc xử lý nợ phạt chậm nộp thuế nguyên liệu sản xuất xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.886
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116