Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3612/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 14/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3612/TCT-DNK
V/v: Khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 1582 CT/QLDN ngày 27/9/2005 của Cục Thuế V/v khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn mua vào mang tên, mã số thuế Công ty thương mại tổng hợp Phú Thọ mà Chi nhánh Công ty thương mại tổng hợp Phú Thọ tại Lào Cai đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Chi nhánh Công ty thương mại tổng hợp Phú Thọ tại Lào Cai năm 2002, 2003, 2004 có mua hàng hóa nhưng trên hóa đơn ghi tên, mã số thuế của Công ty chính ở tỉnh Phú Thọ, các hóa đơn này Chi nhánh đã kê khai khấu trừ với Cục Thuế tỉnh Lào Cai. Công ty cam kết tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc không khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn mua vào mang tên, mã số thuế của Công ty với Cục thuế tỉnh Phú Thọ, nếu các hóa đơn này Cục Thuế tỉnh Phú Thọ kiểm tra xác nhận Công ty thương mại tổng hợp Phú Thọ không kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào với cơ quan thuế tỉnh Phú Thọ thì Cục Thuế tỉnh Lào Cai xem xét chấp nhận cho Chi nhánh Công ty thương mại tổng hợp Phú Thọ tại Lào Cai được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn HuyếnVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3612/TCT-DNK ngày 14/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn mua vào mang tên, mã số thuế Công ty thương mại tổng hợp Phú Thọ đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.466

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.164.32