Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3602/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 16/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3602/TCT-CS
V/v: thuế TTĐB đối với hoạt động kinh doanh sân gôn

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sân gôn Phượng Hoàng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 16/KT ngày 2/7/2010 của Công ty TNHH Sân gôn Phượng Hoàng (Công ty Phượng Hoàng) đề nghị về việc không thu thuế TTĐB đối với dịch vụ sử dụng nhà Condominium. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản d điểm 2 Điều 1 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10 khoản d điểm 2 Điều 1 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 08/2003/QH11 quy định về đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với kinh doanh gôn: “d) Kinh doanh gôn (golf): Bán thẻ hội viên, vé chơi gôn.”

Tại điểm 5 Phần B Mục I Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn về thuế TTĐB quy định về việc xác định giá tính thuế TTĐB đối với kinh doanh gôn: “Đối với kinh doanh gôn là doanh thu thực thu chưa có thuế GTGT về bán thẻ hội viên, bán vé chơi gôn, bao gồm cả tiền phí chơi gôn do hội viên trả và tiền ký quỹ (nếu có). Trường hợp khoản ký quỹ được trả lại người ký quỹ thì cơ sở sẽ được hoàn lại số thuế đã nộp bằng cách khấu trừ vào số phải nộp của kỳ tiếp theo, nếu không khấu trừ được thì cơ sở sẽ được hoàn thuế theo quy định. Cơ sở kinh doanh gôn có kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ khác không thuộc danh mục chịu thuế TTĐB thì các hàng hóa, dịch vụ đó không phải chịu thuế TTĐB.

Ví dụ: cơ sở kinh doanh gôn có tổ chức các hoạt động kinh doanh khách sạn, ăn uống, bán hàng hóa, hoặc các trò chơi thì các hàng hóa, dịch vụ này không thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp tại Giấy phép đầu tư của Công ty Phượng Hoàng không có quy định hoạt động kinh doanh khách sạn, từ tháng 9/2007 đến tháng 3/2009 tại Hợp đồng thẻ hội viên của Công ty Phượng Hoàng ký với các hội viên là tổng giá thanh toán, không có điều khoản quy định về việc tách riêng doanh thu chơi gôn và doanh thu thu được từ hoạt động kinh doanh khách sạn thì doanh thu tính thuế TTĐB phải tính trên toàn bộ doanh thu thẻ hội viên theo Hợp đồng bán thẻ hội viên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Sân gôn Phượng Hoàng biết và đề nghị liên hệ với Cục thuế tỉnh Hòa Bình để được hướng dẫn thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT tỉnh Hòa Bình;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Lưu: VT, PC, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3602/TCT-CS ngày 16/09/2010 về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh sân gôn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.096

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!