Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3597/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3597/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 15/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3597/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Cục Thuế tỉnh Sơn La.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10555/CT-TTr4 ngày 10/5/2012 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Tây Bắc. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Phần D Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 2 Điều 2 Thông tư số 45/2009/TT-BTC ngày 11/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, thuế tài nguyên, thuế TNDN đối với cơ sở sản xuất điện;

Căn cứ quy định tại Điều 11 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản a Điểm 5 Điều 9; Điểm 1, Điểm 9 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ quy định tại Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ hướng dẫn tại Mục III Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Tây Bắc hạch toán kế toán độc lập, Công ty đã ủy quyền cho 02 Nhà máy trực thuộc là Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 2 (mã số thuế 5500271984-003), Nhà máy thủy điện Nậm Công và Nậm Sọi (mã số thuế 5500271984-004) xuất hóa đơn thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ bán ra. Tuy nhiên, tại thời điểm tháng 01/2011 Công ty ký 02 hóa đơn GTGT số 0036957 và 0036959 ngày 19/01/2011, thể hiện doanh số bán điện thương phẩm của nhà máy thủy điện Nậm Chiến 2 và Nhà máy thủy điện Nậm Công và Nậm Sọi; 02 hóa đơn trên Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 2 và Nhà máy thủy điện Nậm Công và Nậm Sọi đã kê khai thuế tại Cục Thuế tỉnh Sơn La thì không kê khai điều chỉnh lại 02 hóa đơn đã kê khai thuế tại Cục Thuế tỉnh Sơn La; Công ty không bị thu hồi số thuế GTGT đã được hoàn tại Cục Thuế thành phố Hà Nội, nhưng Công ty bị xử phạt theo Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CPMục III Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội, Cục Thuế tỉnh Sơn La được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Các Vụ: PC, CST (BTC);
- Các Vụ (TCT): PC (2b), CS;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3597/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.956

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56