Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3597/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 13/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3597/TCT-ĐTNN
V/v: thuế đối với hoạt động bán tài sản dư thừa và thanh lý phế liệu của dự án ODA

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 884 CV/CT-TTr2 ngày 15/8/2005 của Cục thuế TP. Hải Phòng về việc xác định nghĩa vụ thuế đối với Công ty Ishikawajima Harima Heavy Industries (IHI) thuộc liên danh nhà thầu ISS khi bán các vật tư dư thừa và thanh lý phế liệu sau khi hoàn thành công trình xây dựng cầu Bính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA thì:

- Hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) mua tại thị trường Việt Nam để thực hiện dự án ODA nhưng chủ dự án đã được hoàn thuế GTGT, nếu nhượng bán tại thị trường Việt Nam phải nộp thuế GTGT và các loại thuế khác theo quy định hiện hành.

- Trường hợp bán hàng hóa do thanh lý tài sản, chủ dự án phải có quyết định bán tài sản như hướng dẫn tại Thông tư số 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999 của Bộ Tài chính. Chủ dự án không phải nộp thuế GTGT nhưng phải nộp các loại thuế khác liên quan khi thanh lý tài sản theo quy định hiện hành.

Vì vậy, trường hợp Công ty IHI nhượng bán vật tư dư thừa và thanh lý sắt thép phế liệu nếu:

- Vật tư dư thừa và tài sản thanh lý thuộc sở hữu của chủ dự án khi nhượng bán, chủ dự án phải nộp thuế GTGT và các loại thuế khác theo quy định hiện hành đối với các vật tư dư thừa. Không phải nộp thuế GTGT nhưng phải nộp các loại thuế khác liên quan khi thanh lý tài sản theo quy định hiện hành. Trường hợp chủ dự án thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì phải truy nộp số thuế GTGT đầu vào đã được hoàn của số vật tư, tài sản dư thừa. Khi quyết toán công trình, chủ dự án phải trừ đi giá trị thu hồi được khi bán vật tư dư thừa và thanh lý tài sản.

- Trường hợp vật tư dư thừa và tài sản thanh lý thuộc sở hữu của nhà thầu khi nhượng bán phải có xác nhận của chủ dự án là các tài sản này không thuộc sở hữu của chủ dự án và phải kê khai nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính. Nếu nhà thầu thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì phải truy nộp số thuế GTGT đầu vào đã được hoàn của số vật tư, tài sản dư thừa.

Đề nghị Cục thuế Hải Phòng kiểm tra hồ sơ, đối chiếu hợp đồng để xác định chính xác hoạt động bán vật tư dư thừa và hoạt động thanh lý phế liệu để thu thuế theo đúng quy định hiện hành. Hướng dẫn đối tượng nộp thuế sử dụng hóa đơn theo đúng quy định tại Điểm 3.2, Mục 3, Phần III Thông tư 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3597/TCT-ĐTNN ngày 13/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc xác định nghĩa vụ thuế đối với Công ty IHI khi bán các vật tư dư thừa và thanh lý phế liệu sau khi hoàn thành công trình xây dựng cầu Bính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.933

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!