Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 359/TCT/NV6 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đức Quế
Ngày ban hành: 18/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 359/TCT/NV6

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 359/TCT/NV6 NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 668/CT-NV ngày 25/12/2001 của Cục thuế đề nghị hướng dẫn việc trích khấu hao TSCĐ của hộ kinh doanh cá thể chuyển lên thành doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 23 Luật Doanh nghiệp quy định:

- Tài sản góp vốn nếu không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng thì phải được định giá.

- Đối với tài sản góp vốn vào doanh nghiệp khi thành lập, thì tất cả thành viên sáng lập là người định giá các tài sản đó. Giá trị các tài sản góp vốn phải được thông qua theo nguyên tắc nhất trí.

- Người định giá tài sản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực chính xác đối với giá trị tài sản được góp vốn.

- Trường hợp người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan chứng minh được tài sản góp vốn được định giá sai so với giá trị thực tế tại thơì điểm góp vốn, thì có quyền yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh buộc người định giá phải định giá lại hoặc chỉ định tổ chức giám định để giám định lại giá trị tài sản góp vốn.

Như vậy trường hợp hộ kinh doanh cá thể góp tài sản cố định vào doanh nghiệp khi thành lập thì tất cả các thành viên sáng lập của doanh nghiệp là người định giá tài sản để đăng ký vốn kinh doanh và hạch toán vào tài sản của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp sử dụng tài sản vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp được trích khấu hao hạch toán vào chi phí kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Mục III Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trường hợp cơ quan thuế qua kiểm tra thấy giá trị tài sản được định giá không đúng với giá trị thực tế để trích khấu hao thì cơ quan thuế có quyền yêu cầu doanh nghiệp định giá lại, hoặc chỉ định tổ chức giám định để giám định lại giá trị tài sản góp vốn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện.

 

Nguyễn Đức Quế

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 359/TCT/NV6 ngày 18/01/2002 của Tổng cục Thuế về việc trích khấu hao tài sản cố định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.561

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!