Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3588/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 13/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3588/TCT-ĐTNN
V/v: kê khai, nộp thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Chi nhánh công ty liên doanh coats Phong Phú

Trả lời công văn số 061/CPP-HN ngày 10/9/2005 của Chi nhánh Công ty Liên doanh Coats Phong Phú về việc kê khai, nộp thuế đối với trường hợp di chuyển địa Điểm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì: trường hợp cơ sở kinh doanh di chuyển đến địa phương khác thì cơ sở kinh doanh phải quyết toán nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế nơi chuyển đi và đăng ký kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Chi nhánh Công ty chuyển địa Điểm ở Hà Nội đến Hưng Yên thì Chi nhánh phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế tại Hà Nội và Chi nhánh phải đăng ký nộp thuế với Cục thuế tỉnh Hưng Yên nơi Chi nhánh chuyển đến theo đúng quy định.

Xét đề nghị của Chi nhánh trong thời gian xây dựng cơ sở mới tại Hưng Yên, để đảm bảo sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn, trong thời gian Chi nhánh còn sử dụng trụ sở tại Hà Nội, chưa quyết toán với Cục thuế Hà Nội thì Chi nhánh được kê khai, nộp thuế tại Cục thuế thành phố Hà Nội bao gồm cả các hoạt động của Công ty về xây dựng cơ bản trụ sở mới tại Hưng Yên. Kể từ sau thời Điểm đã quyết toán thuế tại Hà Nội Chi nhánh phải thực hiện kê khai, nộp thuế với Cục thuế tỉnh Hưng Yên.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Chi nhánh Công ty Liên doanh Coats Phong Phú được biết và liên hệ với Cục Thuế để thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Cục Thuế tỉnh Hưng Yên;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3588/TCT-ĐTNN ngày 13/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế đối với trường hợp di chuyển địa điểm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.356

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!