Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3586/TCT-QLN về việc cưỡng chế thu hồi nợ thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3586/TCT-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 25/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3586/TCT-QLN
V/v cưỡng chế thu hồi nợ thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 2755/CT-QLN&CCT ngày 26/10/2007 và công văn số 2420/4T-QLN&CCNT ngày 18/8/2008 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc xử lý nợ thuế đối với Công ty TNHH Viko Glowin, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thì tính đến ngày 26/12/2007, Công ty TNHH Viko Glowin còn nợ số tiền thuế và tiền phạt chậm nộp là 22.910.866.904 đồng. Số nợ thuế này phát sinh từ nhiều năm qua, bắt đầu từ năm 2002 đến nay, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã áp dụng nhiều biện pháp để thu hồi số nợ thuế, tiền phạt nhưng doanh nghiệp vẫn không chấp hành nộp vào ngân sách nhà nước.

Căn cứ quy định tại Điều 92 của Luật Quản lý thuế thì trường hợp Công ty TNHH Viko Glowin thuộc đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành vi chính thuế. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo trình tự quy định tại Điều 93 của Luật Quản lý thuế.

Trường hợp áp dụng biện pháp cưỡng chế thu nợ quy định tại Điều 93 mà vẫn không thu được số nợ tiền thuế, tiền phạt thì Cục Thuế đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư theo quy định tại Điều 102 của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3586/TCT-QLN về việc cưỡng chế thu hồi nợ thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.039
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234