Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3581/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 13/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3581/TCT-TNCN
V/v: trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại DN

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi  

Công ty Imexpharm
(Địa Chỉ: Số 4 Đường 30/4, TXCL, Tỉnh Đồng Tháp)

Về nội dung câu hỏi kiến nghị của Công ty Imexpharm nêu tại Hội nghị đối thoại với DN về lĩnh vực thuế và Hải quan năm 2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi: Đề nghị biên lai thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao giao cho doanh nghiệp quản lý.

Trả lời:

Hiện nay, các loại biên lai thuế thu nhập, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập đều do cơ quan thuế cấp cho các tổ chức, cá nhân (là cơ quan chi trả thu nhập) để quản lý, sử dụng. Các cơ quan chi trả thu nhập phải có trách nhiệm cấp biên lại thuế thu nhập cho cá nhân có nhu cầu cấp biên lai và cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cho cá nhân để xác nhận số tiền thuế thu nhập mà cơ quan chi trả đã thực hiện khấu trừ, đồng thời thực hiện báo cáo việc sử dụng biên lai, chứng từ hàng tháng với cơ quan thuế theo chế độ quy định về quản lý biên lai, ấn chỉ thuế. Để được cấp biên lai, chứng từ khấu trừ thuế, cơ quan chi trả thu nhập làm đơn gửi cơ quan thuế theo mẫu số 07/TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Imexpharm được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế-BTC;
- Cục thuế tỉnh Đồng Tháp;
- Ban PCCS, TTHT;
- Lưu: VT(2b), TNCN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3581/TCT-TNCN ngày 13/10/2005 của Tổng cục Thuế về lĩnh vực thuế và Hải quan năm 2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.621

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!