Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3580/TCT-KK về kê khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3580/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 12/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3580/TCT-KK
V/v kê khai thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Thanh
(Địa chỉ: xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 166/CTĐT-TCKT ngày 16/07/2012 của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Thanh về việc kê khai thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tiết b.2 Điểm 2.18 Mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn: "Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định."

Điểm 1 Mục C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Khoản 1 Điều 18 Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ được hoàn thuế GTGT nếu trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết".

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Thanh tại Hà Nội mua nhà máy gạch tuynel tại Thanh Hóa, sau đó công ty thành lập mới chi nhánh tại tỉnh Thanh Hóa và điều chuyển nhà máy về cho chi nhánh thì công ty có phải có lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn GTGT.

Đối với việc hoàn thuế, nếu công ty có số thuế GTGT đầu vào trong 03 tháng liên tục trở lên chưa được khấu trừ hết thì công ty đề nghị hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Thanh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3580/TCT-KK về kê khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.158

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38