Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3576/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 28/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3576/TCT-CS
V/v: gia hạn tiền SDĐ theo TT16

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 2579/CT-THNVDT ngày 20/9/2013 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc đề nghị hướng dẫn gia hạn tiền SDĐ theo Nghị quyết số 02/NQ-CP, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2870/TCT-CS ngày 3/9/2013 hướng dẫn việc áp dụng quy định gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 của Bộ Tài chính.

Theo đó, đối với các dự án đã được UBND cấp tỉnh cho phép gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 của Bộ Tài chính (bao gồm cả các trường hợp được gia hạn nộp tiền SDĐ theo Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính đồng thời thuộc đối tượng được gia hạn nộp tiền SDĐ và được UBND cấp tỉnh cho phép được gia hạn nộp tiền SDĐ theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 16/2013/TT-BTC nêu trên) thì chủ đầu tư được phép nộp tiền SDĐ làm nhiều lần trong thời gian 24 tháng kể từ ngày phải nộp tiền sử dụng đất theo thông báo lần đầu của cơ quan thuế, quá thời hạn này mới bị phạt chậm nộp theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Do vậy, cơ quan thuế phải xác định lại và thông báo lại số tiền SDĐ phải nộp, tiền phạt chậm nộp (nếu có) đối với các trường hợp này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Vụ PC
- Lưu: VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3576/TCT-CS ngày 28/10/2013 gia hạn tiền sử dụng đất theo Thông tư 16/2013/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.743

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.151.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!