Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3571TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3571TCHQ/GSQL
V/v: Thuế đối với doanh nghiệp
chế xuất nằm ngoài KCX

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2005

Kính gửi: Cục Hải quan Tây Ninh

Trả lời công văn số 1218/CHQTN-NV ngày 22/08/2005 của Cục Hải quan Tây Ninh đề nghị hướng dẫn các doanh nghiệp chế xuất nằm ngoài khu chế xuất có được hưởng các ưu đãi về thuế theo loại hình doanh nghiệp chế xuất được qui định tại Nghị định số 36/CP ngày 24/04/1997 của Chính phủ không. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 06/08/2003, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3780/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, thành phố một số vướng mắc về thủ tục hải quan của các doanh nghiệp chế xuất (gửi kèm). Tại Điểm 2 của công văn trên có hướng dẫn về quản lý nguyên phụ liệu nhập sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất nằm ngoài khu chế xuất và việc áp dụng chính sách thuế của các doanh nghiệp này. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan Tây Ninh nghiên cứu văn bản trên để trả lời doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Tây Ninh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3571 TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn các doanh nghiệp chế xuất nằm ngoài khu chế xuất có được hưởng các ưu đãi về thuế theo loại hình doanh nghiệp chế xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.644

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!