Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3570/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 12/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3570/TCT-DNK
V/v: Trả lời kiến nghị của tại Hội nghị đối thoại DN

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2005

Kính gửi

Công ty TNHH Dương Minh
(Đ/C: 1047 Quốc Lộ 1, Bình Tân)

Về nội dung câu hỏi của Công ty TNHH Dương Minh tại Hội nghị đối thoại với DN về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

1. Doanh nghiệp thường xuyên chi hoa hồng môi giới cho cá nhân trong, ngoài công ty. Xin hỏi thủ tục, chứng từ thuế nộp như thế nào để doanh nghiệp đưa vào chi phí và hạch toán đúng.

2. Doanh nghiệp hàng năm có mua một số sản phẩm và dịch vụ để tặng khách hàng và người tiêu dùng trong các lần hội chợ, hội thảo của ngành nghề. Xin được hỏi thủ tục, chứng từ để doanh nghiệp thực hiện cho đúng và theo Thông tư hướng dẫn có được khấu trừ thuế GTGT hay không?

Trả lời:

1/ Về khoản chi hoa hồng môi giới:

Điểm 11, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định:

“Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết, chi phí giao dịch, đối ngoại, chi hoa hồng môi giới, chi phí hội nghị và các loại chi phí khác theo số thực chi nhưng tối đa không quá 10% tổng số các khoản chi phí hợp lý từ khoản 1 đến khoản 10 của mục này”.

Theo quy định trên, trường hợp công ty chi trả tiền hoa hồng môi giới cho cá nhân, Công ty phải lập phiếu chi tiền ghi rõ tên, địa chỉ, chứng minh thư, chữ ký của người nhận tiền, người duyệt chi phải chịu trách nhiệm đối với khoản chi này. Đối với những khoản chi hoa hồng đến mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân, Công ty phải khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân nộp NSNN trước khi chi trả. Nếu đầy đủ các thủ tục, chứng từ nêu trên thì khoản chi hoa hồng được hạch toán vào khoản chi phí khác theo mức khống chế quy định tại điểm 11, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính nêu trên.

2. Về sản phẩm dùng để biếu tặng:

Căn cứ điểm 3, Mục I, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và điểm 11, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính nêu trên thì:

Trường hợp Công ty mua hàng hóa để tặng khách hàng và người tiêu dùng trong các lần hội chợ, hội thảo của ngành nghề, khi tặng hàng hóa cho khách hàng Công ty phải xuất hóa đơn GTGT tính và kê khai nộp thuế GTGT, giá tính thuế GTGT được xác định theo giá tính thuế của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm phát sinh các hoạt động này. Công ty được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn mua hàng hóa và được hạch toán vào khoản chi phí khác theo mức khống chế quy định tại điểm 11, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ chính sách thuế-BTC;
- Cục Thuế TP HCM;
- Ban PCCS, TTHT;
- Lưu: VT, Ban DNK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3570/TCT-DNK ngày 12/10/2005 của Tổng cục Thuế về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.928

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!