Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3568/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 12/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3568/TCT-DNK
V/v: Trả lời kiến nghị của tại Hội nghị đối thoại DN

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2005

Kính gửi :

Công ty TNHH Xây dựng Môi trường
(Đ/C: 70g Nguyên Hồng, Gò Vấp-Tp. Hồ Chí Minh)

Về nội dung câu hỏi của Công ty TNHH Xây dựng môi trường nêu tại Hội nghị đối thoại với DN về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi 1:

Chứng từ là các hóa đơn bán lẻ có dấu vuông của cửa hàng (ngoài hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng của Bộ Tài chính hay hóa đơn được phép tự in) có được coi là chứng từ hợp pháp khi tính thu nhập chịu thuế TNDN?

Trả lời:

Tại điểm 1, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định tại các loại hóa đơn gồm:

- Hóa đơn GTGT

- Hóa đơn thông thường

- Hóa đơn cho thuê tài chính

- Hóa đơn thu mua hàng

- Hóa đơn bán lẻ (sử dụng cho máy tính tiền).

Do đó, hóa đơn bán lẻ của các cửa hàng tự in không đăng ký và được sự chấp thuận của cơ quan thuế, không thuộc các loại hóa đơn hợp pháp vì vậy không được tính vào chi phí khi tính thu nhập chịu thuế.

Câu hỏi 2:

Làm sao biết được hóa đơn tự in nhận được khi mua hàng hóa là hóa đơn hợp pháp.

Trả lời:

Tại điểm 2.1.b, Mục V, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính quy định: “Mẫu hóa đơn do tổ chức, cá nhân tự thiết kế, mẫu hóa đơn phải có các chỉ tiêu như: Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ, mã số thuế, ký hiệu, số hóa đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị mua hàng, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng; thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT (nếu có), tổng cộng tiền thanh toán, in theo văn bản số…. ngày…. tháng…. năm… của cơ quan thuế và tên nhà in hóa đơn”.

Tổ chức, cá nhân sau 5 ngày đăng ký lưu hành mẫu hóa đơn tự in phải thông báo bằng văn bản gửi đến cơ quan thuế và phải dán thông báo phát hành tại trụ sở, nơi bán hàng, nơi giao dịch. Công ty căn cứ quy định trên để xác định hóa đơn tự in có hợp pháp hay không?

Câu hỏi 3:

Trong trường hợp có nhiều kho hàng, có khi thì nằm cùng địa phương với trụ sở chính của công ty, có khi thì nằm ở khác địa phương với trụ sở chính. Yêu cầu để được mua phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để chuyển hàng từ kho này đến kho khác là phải có giấy phép của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Vậy xin hỏi:

- Chỉ cần đăng ký xin giấy phép của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho 1 kho thôi hày là phải đăng ký cho tất cả các kho.

- Chỉ cần nộp các bản hợp đồng thuê kho cho cơ quan thuế hay bắt buộc phải nộp các giấy phép thành lập kho thành lập đã đăng ký tại Sở KHĐT thì hoạt động tại các kho hàng mới được xem là hợp pháp (kho hàng chỉ chứa hàng và xuất theo lệnh của trụ sở chính, không có chức năng kinh doanh).

Trả lời:

- Về việc “Chỉ cần đăng ký xin giấy phép của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho 1 kho thôi hay là phải đăng ký cho tất cả các kho?.” thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị Công ty liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được giải đáp.

- Căn cứ điểm 1, Mục I, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì:

Công ty phải đăng ký với cơ quan thuế trực tiếp quản lý và cơ quan thuế nơi có kho hàng (nếu ở địa phương khác) các kho hàng, kèm theo giấy phép thành lập kho hàng và các giấy tờ có liên quan khác đến thành lập và hoạt động của kho hàng.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ chính sách thuế-BTC;
- Cục Thuế TP HCM;
- Ban PCCS, TTHT;
- Lưu: VT, Ban DNK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3568/TCT-DNK ngày 12/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc trả lời kiến nghị của tại Hội nghị đối thoại DN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.761

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!