Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3565 TCT/DNNN ngày 29/10/2004 của Tổng cục thuế về việc doanh thu tính thuế GTGT & TNDN

Số hiệu: 3565TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 29/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3565 TCT/DNNN
V/v Điều chỉnh doanh thu tính thuế GTGT & TNDN

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi: Xí nghiệp Lắp máy & Xây dựng Thuỷ điện (Công ty lắp máy)

 

Trả lời công văn số 326 CV/TCKT ngày 11/10/2004 của Xí nghiệp lắp máy và Xây dựng thuỷ điện về việc Điều chỉnh doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNDN; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 5.9, 5.12, Mục IV, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT thì cơ sở xây dựng có công trình xây dựng lắp đặt mà thời gian thực hiện dài, việc thanh toán tiền theo chế độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao, phải lập hoá đơn thanh toán xây lắp bàn giao... Trường hợp công trình xây dựng hoàn thành đã lập hoá đơn thanh toán giá trị công trình nhưng khi duyệt quyết toán giá trị công trình XDCB có Điều chỉnh giảm giá trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì lập hoá đơn, chứng từ Điều chỉnh giảm giá trị công trình phải thanh toán.

Theo báo cáo của Xí nghiệp lắp máy & xây dựng Thuỷ điện, năm 2003 khi duyệt quyết toán công trình của xí nghiệp có Điều chỉnh giảm giá trị khối lượng xây dựng công trình, xí nghiệp đã lập hoá đơn Điều chỉnh giảm giá trị xây dựng cho các công trình xây dựng những năm trước theo quyết toán công trình xây dựng, nếu xí nghiệp có đủ các thủ tục quy định tại Điểm 5.9 Mục IV, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính nêu trên thì được giảm doanh thu (tính thuế GTGT và thuế TNDN) giảm số thuế GTGT đầu ra tương ứng tại thời Điểm lập hoá đơn Điều chỉnh.

Đề nghị Xí nghiệp lắp máy & xây dựng Thuỷ điện liên hệ với Cục Thuế thành phố Hà Nội để được xử lý cụ thể./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3565 TCT/DNNN ngày 29/10/2004 của Tổng cục thuế về việc doanh thu tính thuế GTGT & TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.045
DMCA.com Protection Status