Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3558/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tư vấn, giám sát do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3558/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3558/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 7277/CT-CV-TTr1 ngày 10/06/2008 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tư vấn, giám sát, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm q, khoản 3, mục II, Phần B Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/06/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì dịch vụ tư vấn giám sát thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

Căn cứ điểm 3.13, mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT hướng dẫn: “Dịch vụ tư vấn, khảo sát, thiết kế …”, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Theo hướng dẫn trên, trường hợp trong năm 1999, Công ty TNHH Cầu Đường Việt Nam ký hợp đồng với Công ty tư vấn nước ngoài Louis Berger thực hiện tư vấn giám sát công trình cải tạo nâng cấp quốc lộ 1 đoạn Hà Nội – Cầu Giẽ và hợp đồng kết thúc vào năm 2002 thì dịch vụ tư vấn, giám sát trên áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3558/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tư vấn, giám sát do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.413
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122