Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3558/TCHQ-KTTT về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Số hiệu: 3558/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3558/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý nợ thuế.

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Tây Ninh;
- Công ty TNHH J & D VINAKO
(KCN Trảng Bàng – Tây Ninh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 33/HQ-XNK/2007 ngày 25/05/2007 của Công ty TNHH J & D VINAKO về việc xin được ân hạn nộp thuế nhập khẩu truy thu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Xét thấy Công ty TNHH J & D VINAKO có ý thức trong việc chấp hành các quyết định truy thu thuế và thực hiện cam kết trả nợ thuế. Do đó, để giảm bớt khó khăn về tài chính cho Công ty, ổn định sản xuất và giải quyết việc làm cho 740 công nhân tại tỉnh Tây Ninh. Tổng cục Hải quan cho phép Công ty TNHH J & D VINAKO được thực hiện theo nội dung công văn 4317/TCHQ-KTTT ngày 18/09/2006 và bãi bỏ công văn 5473/TCHQ-KTTT ngày 10/11/2006 của Tổng cục Hải quan.

2/ Yêu cầu CHQ Tây Ninh cập nhật ngay số nợ của Công ty TNHH J & D VINAKO vào Hệ thống KT559 để theo dõi việc trả nợ thuế của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH J & D VINAKO, Cục Hải quan Tây Ninh biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTTT (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 

Đặng Thị Bình An

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3558/TCHQ-KTTT về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.837
DMCA.com Protection Status