Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3546 TCT/NV5 ngày 18/09/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với dự án sử dụng vốn ODA

Số hiệu: 3546TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 18/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3546 TCT/NV5
V/v: Thuế GTGT đối với dự án sử dụng vốn ODA

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trả lời công văn số 5834/KH&TC ngày 10/7/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án phát triển, nâng cấp phòng thí nghiệm động cơ đốt trong và chuyển giao công nghệ tại các trường Đại học, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp dự án phát triển, nâng cấp phòng thí nghiệm động cơ đốt trong và chuyển giao công nghệ tại các trường Đại học là dự án ODA vay ưu đãi được Ngân sách Nhà nước cấp phát, căn cứ theo quy định tại điểm 2.2 và điểm 2.3, mục III, Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính thì:

- Đối với hàng nhập khẩu: Hàng hóa nhập khẩu của dự án phát triển, nâng cấp phòng thí nghiệm động cơ đốt trong và chuyển giao công nghệ tại các trường Đại học thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Chủ dự án sẽ được hoàn lại số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu. Trường hợp chủ dự án trực tiếp nhập khẩu hàng hóa và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cấp phát vốn đối ứng dưới hình thức ghi thu, ghi chi thì chủ dự án liên hệ với cơ quan quản lý tài chính cấp vốn cho dự án để được hướng dẫn về việc cấp bổ sung vốn đối ứng số thuế GTGT nộp ở khâu nhập khẩu được phép ghi thu, ghi chi. Số thuế GTGT được phép ghi thu, ghi chi không được hoàn như hướng dẫn tại điểm 3, mục IV, Thông tư số 41/2002/TT-BTC nêu trên.

- Đối với hàng hóa, dịch vụ mua trong nước: Chủ dự án ODA được hoàn lại thuế GTGT đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT để thực hiện dự án. Số thuế GTGT được hoàn trả là số thuế GTGT đã ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp chủ dự án giao thầu cho nhà thầu chính theo giá không có thuế GTGT thì nhà thầu chính không tính thuế GTGT khi lập hóa đơn thanh toán cho chủ dự án và được hoàn lại thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng để xây dựng công trình hoặc sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT cung cấp cho chủ dự án.

Tổng cục Thuế xin thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chủ dự án phát triển, nâng cấp phòng thí nghiệm động cơ đốt trong và chuyển giao công nghệ tại các trường Đại học thực hiện./.

 

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3546 TCT/NV5 ngày 18/09/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với dự án sử dụng vốn ODA

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.898
DMCA.com Protection Status