Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3537/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế TNDN thực hiện các hợp đồng xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài

Số hiệu: 3537/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3537/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế TNDN đối với công trình xây dựng đầu tư ra nước ngoài 

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty TNHH cơ điện lạnh Hòa Thông

Trả lời công văn số 06-2006/CV-HT ngày 09/06/2006 của Công ty TNHH Cơ điện lạnh Hòa Thông về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế TNDN thực hiện các hợp đồng xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 chương 1 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: "Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhập phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này"  và Điều 8 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 cũng quy định: "thu nhập chịu thuế được xác định bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác trong kỳ tính thuế, kể cả thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ ở nước ngoài".

Vì vậy trường hợp Công ty TNHH Cơ Điện lạnh Hòa Thông có phát sinh thu nhập từ hoạt động xây dựng, lắp đặt các công trình ở Campuchia phải thực hiện kê khai và nộp thuế TNDN theo quy định Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam.

Việc xác định cụ thể thu nhập nhận được từ nước ngoài, số thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài sẽ được trừ khi xác định số thuế TNDN phải nộp ở Việt Nam theo hướng dẫn tại Điểm 13, Mục V, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Cơ điện lạnh Hòa Thông biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3537/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế TNDN thực hiện các hợp đồng xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.465
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.76.216