Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3535/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất

Số hiệu: 3535/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3535/TCT-PCCS
V/v: Giải đáp chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hải Phòng

Trả lời Công văn số 1611/CT-TT&HT ngày 22/8/2006 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về thuế GTGT đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 6, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT thì hoạt động chuyển quyền sử dụng đất thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty cổ phần Vận tải và Cung ứng xăng dầu (bên bán) chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho Công ty cổ phần Bến nước (bên mua), trong đó Công ty cổ phần Vận tải và Cung ứng xăng dầu đã xuất hóa đơn và nộp thuế GTGT với thuế suất 10% tính trên cả giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất từ ngày 01/10/2004, Công ty cổ phần Bến Nước đã được khấu trừ thuế GTGT thì không xử lý lại.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3535/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.371
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125