Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3529 TCT/CS ngày 02/10/2003 của Tổng cục thuế về việc trích khấu hao tài sản cố định

Số hiệu: 3529TCT/CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 02/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3529 TCT/CS
V/v trích khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2003

 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh An Giang

Trả lời công văn số 1397/CT-NV ngày 29/8/2003 của Cục thuế tỉnh An Giang hỏi về việc trích khấu hao TSCĐ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Các doanh nghiệp có các loại tài sản cũ đã mua từ trước năm 1999 không có hoá đơn nhưng có sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh và có Biên bản định giá của Hội đồng định giá cấp tỉnh và huyện thì Biên bản định giá này được chấp nhận là chứng từ hợp lý để xác định nguyên giá tính khấu hao TSCĐ cho doanh nghiệp.

2) Trường hợp doanh nghiệp tư nhân kinh doanh dịch vụ khách sạn có đưa tài sản là nhà cửa vào phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh mà tài sản này không có hoá đơn, chứng từ thì doanh nghiệp tư nhân phải có Biên bản định giá xác định nguyên giá TSCĐ của Hội đồng định giá theo quy định của Luật doanh nghiệp. Trường hợp cơ quan thuế không đồng ý với nguyên giá tài sản cố định của Hội đồng định giá thì căn cứ vào giá cả thực tế tại địa phương ấn định giá TSCĐ để trích khấu hao.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3529 TCT/CS ngày 02/10/2003 của Tổng cục thuế về việc trích khấu hao tài sản cố định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.033
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127