Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3526/UB-TM áp dụng bảng giá đất hiện hành để thu thuế trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3526/UB-TM Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vương Hữu Nhơn
Ngày ban hành: 03/08/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3526/UB-TM
V/v áp dụng bảng giá đất hiện hành để thu thuế trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất

TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 8 năm 1994

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố;
- Ban Quản lý đất đai TP;
- Sở Nhà đất;
- Sở Xây dựng;
- Ban Vật giá TP.

 

Xét đề nghị của Cục thuế thành phố tại tờ trình số 2345/CT-Ng.V ngày 27 tháng 7 năm 1994 về việc triển khai Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Trong khi chờ Chính phủ và Bộ Tài chính ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất để việc thu thuế được kịp thời và không trở ngại việc chuyển quyền sử dụng đất của nhân dân.

Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận cho áp dụng Bảng trị giá đất được ban hành kèm theo Quyết định 393/QĐ-UB ngày 16 tháng 3 năm 1993 của Ủy ban nhân dân thành phố để tính lệ phí trước bạ và thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với các trường hợp mua bán nhà, chuyển quyền sử dụng đất.

Việc áp dụng bảng giá nêu trên sẽ chấm dứt sau khi có bảng giá đất mới được ban hành, trong trường hợp có chênh lệch giữa giá cũ và giá mới sẽ được xem xét để giải quyết tiếp.

Cục thuế thành phố cùng các ngành liên quan nhanh chóng hoàn chỉnh bảng giá đất mới trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trong tháng 8 năm 1994.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Kg: VPCP, Bộ TC (để b/v);
- TT/TU;
- TTUB: CT, PCT/TT, TM, QLĐT;
- VPUB: TM, QLĐT;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Hữu Nhơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3526/UB-TM áp dụng bảng giá đất hiện hành để thu thuế trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.073
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.223.123