Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3525/TCHQ-KTTT về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Số hiệu: 3525/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3525/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Xí nghiệp ô tô TRAENCO;
(407 đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội)
- Cục Hải quan Tp Hà Nội

 

Trả lời công văn số 340/KD-XNK ngày 15/06/2007 của Xí nghiệp ô tô TRAENCO về việc được hưởng thời gian ân hạn đối với hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Xí nghiệp ô tô TRAENCO (MST: 0100108617005) hiện có nợ thuế truy thu, nợ phạt chậm nộp thuế của các lô hàng nhập khẩu linh kiện xe gắn máy năm 2001 tại Cục Hải quan Hà Nội.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội kiểm tra hồ sơ gốc và xử lý như sau:

- Trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai, Xí nghiệp chỉ còn nợ thuế truy thu linh kiện xe hai bánh gắn máy theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001 (không có phát sinh các khoản nợ khác), đồng thời đáp ứng được đầy đủ các điều kiện quy định tại điểm 3 công văn 4028/BTC-TCHQ ngày 28/03/2006 của Bộ Tài chính về xử lý vướng mắc thực hiện Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu thì không áp dụng biện pháp cưỡng chế, cho áp dụng thời hạn nộp thuế đối với đối tượng chấp hành tốt pháp luật về thuế.

- Trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai, Xí nghiệp chỉ còn nợ thuế truy thu linh kiện xe hai bánh gắn máy theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001 (không có phát sinh các khoản nợ khác), nhưng chưa đáp ứng được đầy đủ các điều kiện quy định tại điểm 3 công văn 4028/BTC-TCHQ ngày 28/03/2006 của Bộ Tài chính về xử lý vướng mắc thực hiện Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu thì cho phép Xí nghiệp được làm thủ tục nhập khẩu, với điều kiện các lô hàng mới phát sinh đủ điều kiện nhập khẩu, đồng thời phải nộp đủ thuế trước khi nhận hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 
 
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3525/TCHQ-KTTT về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.897
DMCA.com Protection Status