Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3520/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN

Số hiệu: 3520/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3520/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN 

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH ACECOOK Việt Nam
Lô II-3 & II-5, Đường số 11, KCN Tân Bình, Q. Tân Phú, TP. HCM

 

Trả lời công văn số 599/2006/AV-HCM ngày 8/8/2006 và công văn số 600/2006/AV-HCM ngày 8/8/2006 của Công ty TNHH ACECOOK Việt Nam hỏi về việc ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Về việc ưu đãi thuế TNDN đối với đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu:

- Tại Điểm 5.1.4 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định: "Đối với cơ sở kinh doanh đang hoạt động mà có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì mức thuế suất áp dụng đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

+ Trường hợp dự án đầu tư vào cùng ngành nghề, lĩnh vực, cùng địa bàn với trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại áp dụng theo mức thuế suất mà cơ sở kinh doanh đang áp dụng.

+ Trường hợp dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực khác hoặc địa bàn khác với trụ sở chính của cơ sở kinh doanh mà các ngành nghề, lĩnh vực hoặc địa bàn nêu trên thuộc diện khuyến khích đầu tư thì mức thuế suất ưu đãi áp dụng đối với thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại xác định căn cứ vào mức độ đáp ứng các Điều kiện ưu đãi đầu tư của dự án".

- Tại Điểm 3 Mục III phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có quy định: "Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế, giảm thuế TNDN cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

3.2. Được miễn thuế 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo nếu thuộc ngành nghề, lĩnh vực A".

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH ACECOOK Việt Nam có dự án đầu tư mới nhà máy sản xuất tại các tỉnh, thành phố khác (thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Bình Dương, tỉnh Hưng Yên) mà các nhà máy này là đơn vị phụ thuộc và hạch toán báo sổ thì được hưởng ưu đãi đầu tư theo diện ưu đãi mở rộng. Căn cứ vào mức độ đáp ứng các Điều kiện ưu đãi đầu tư Công ty sẽ được hưởng ưu đãi về thuế suất, ưu đãi miễn giảm thuế TNDN theo hướng dẫn nêu trên.

2) Ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh di chuyển địa Điểm:

- Tại Điểm 1.1 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC có hướng dẫn: "Được miễn thuế 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo đối với cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa Điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt".

- Tại Điểm 3.1 Mục III phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC có hướng dẫn: "Được miễn thuế 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới không thuộc ngành nghề, lĩnh vực A; không thực hiện tại địa bàn B hoặc địa bàn C".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty TNHH ACECOOK Việt Nam có di dời trụ sở và nhà xưởng vào Khu Công nghiệp Tân Bình theo quyết định di dời của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1335/UB-ĐB ngày 7/3/2005 thì Công ty được hưởng ưu đãi miễn thuế 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo.

Trường hợp Công ty có đầu tư mới tài sản cố định vào trong Khu công nghiệp nhưng không phải là dự án đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới thì sẽ không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với tài sản cố định đầu tư mới.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3520/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.800

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41