Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3518/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế GTGT đối với hoạt động đào tạo về sử dụng, vận hành trang thiết bị

Số hiệu: 3518/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3518/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT đối với hoạt động đào tạo sử dụng

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời công văn số 1101/TCHQ-KHTC ngày 5/9/2006 của Tổng cục Hải quan về việc chính sách thuế GTGT đối với hoạt động đào tạo về sử dụng, vận hành trang thiết bị, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 11 Mục II Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT hướng dẫn: "Dạy học, dạy nghề bao gồm: dạy văn hóa…, dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp cho mỗi người" thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp tại các hợp đồng nhà thầu cung cấp trang thiết bị công nghệ thông tin cho ngành Hải quan có quy định và tách riêng được giá trị hoạt động đào tạo sử dụng, vận hành trang thiết bị thì phần giá trị này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp không tách riêng được phần giá trị hoạt động đào tạo với các phần giá trị khác trong hợp đồng thì phải áp dụng mức thuế suất thuế GTGT cao nhất theo quy định đối với loại hàng hóa, dịch vụ trong hợp đồng.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng cục Hải quan biết, có căn cứ đánh giá các hồ sơ dự thầu./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3518/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế GTGT đối với hoạt động đào tạo về sử dụng, vận hành trang thiết bị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.189

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41