Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3517/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chi phí tiền lương

Số hiệu: 3517/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3517/TCT-PCCS
V/v: Chi phí tiền lương

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 1818/CT-THDT ngày 16/8/2006 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về chi phí tiền lương, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

* Theo hướng dẫn tại Tiết 3.1 Điểm 3, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì chi phí tiền lương, tiền công của doanh nghiệp ngoài quốc doanh được tính vào chi phí hợp lý như sau:

"3.1- Chi phí tiền lương của cơ sở kinh doanh bao gồm các Khoản tiền lương, tiền công, các Khoản phụ cấp phải trả cho người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động. Chi phí tiền lương được xác định theo từng loại cơ sở kinh doanh như sau:

b- Đối với cơ sở kinh doanh khác: Chi phí tiền lương phải trả cho người lao động căn cứ vào hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể.

Hàng năm, cơ sở kinh doanh phải đăng ký với cơ quan thuế về tổng quỹ lương phải trả trong năm, căn cứ và phương pháp xây dựng tổng quỹ lương cùng với việc nộp tờ khai thuế TNDN (mẫu số 02A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này)".

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Xây dựng Kiến Thành không đăng ký kế hoạch tiền lương năm 2004, không có hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể thì chi phí tiền lương mà Công ty đã kê khai không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

* Tại Điều 30 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định: "Trong quá trình kiểm tra, thanh tra việc kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế của cơ sở kinh doanh, nếu phát hiện giá mua, giá bán, chi phí kinh doanh, thu nhập chịu thuế và các yếu tố khác do cơ sở kinh doanh xác định không hợp lý, cơ quan Thuế có quyền xác định lại giá mua, giá bán theo giá thị trường trong và ngoài nước, chi phí, thu nhập chịu thuế và các yếu tố khác để bảo đảm thu đúng, thu đủ thuế thu nhập doanh nghiệp".

Căn cứ quy định trên, trường hợp chi phí tiền lương mà Công ty TNHH Xây dựng Kiến Thành đã kê khai không hợp lý thì Cục thuế có thể căn cứ vào tiền lương bình quân ngành nghề tại địa phương để ấn định số tiền lương được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Khánh Hòa biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3517/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chi phí tiền lương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.209
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.76.216