Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3512/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3512/TCT-KK
V/v: chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 475/CT-KTT ngày 22/7/2011 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về giải quyết một số trường hợp vướng mắc trong việc thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1.3b mục III Phần B và Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT

Căn cứ điểm 2c công văn số 10220/BTC-TCT ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế quy định các trường hợp được coi là thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

"Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng thì việc thanh toán theo uỷ quyền phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật".

Căn cứ quy định trên, trường hợp doanh nghiệp A sản xuất các mặt hàng tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phân phối hàng hoá thông qua việc uỷ quyền cho nhân viên phụ trách theo vùng trong đó có Kiên Giang, doanh nghiệp B là doanh nghiệp thuộc Cục Thuế tỉnh Kiên Giang quản lý thuế thực hiện ký hợp đồng mua bán hàng hoá với Công ty A.

Trong nội dung hợp đồng có ghi rõ điều khoản thanh toán qua bên thứ 3: Doanh nghiệp B thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản của nhân viên phụ trách khu vực Kiên Giang của Công ty A để nhân viên này thực hiện thanh toán tiền hàng cho Công ty A, hàng tháng cả hai Công ty A-B đều có đối chiếu công nợ theo quy định

Trường hợp nhân viên phụ trách khu vực Kiên Giang của Công ty A sau khi nhận chuyển khoản từ Công ty B đã thực hiện nộp tiền mặt về Công ty A thì doanh nghiệp B không được xem là thanh toán qua ngân hàng và doanh nghiệp này không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp sản xuất nước đá, chế biến thủy sản sử dụng điện với mỗi phân kỳ có số tiền trả bằng tiền mặt trên 20 triệu đồng thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Để khắc phục những khó khăn về địa bàn và đặc thù của ngành điện, những doanh nghiệp này phải ký kết hợp đồng với ngành điện, trong hợp đồng phải có điều khoản về thanh toán cụ thể: Thanh toán qua ngân hàng với số tiền trên 20 triệu đồng, thời gian chuyển khoản.

Đề nghị Cục Thuế thực hiện đúng theo quy định về thuế hiện hành để các doanh nghiệp phải sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khi thanh toán giữa các doanh nghiệp với nhau.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang biết. Đề nghị Cục Thuế thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này./ .

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT- Vũ Văn Trường (để B;
- Vụ PC (1), CST, CĐKT (BTC);
- Vụ DNL, KK, PC-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3512/TCT-KK ngày 04/10/2011 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.303

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!