Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3512/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 11/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3512/TCT-ĐTNN
V/v: đăng ký, kê khai thuế của nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2005

Kính gửi : Công ty liên doanh khu du lịch Bắc Mỹ An

Trả lời công văn số 83 CV/LD ngày 20/09/2005 của Công ty Liên doanh Khu du lịch Bắc Mỹ An về việc kê khai nộp thuế TNDN của Công ty Taisei Trading, là nhà thầu nước ngoài kinh doanh dịch vụ trò chới có thưởng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty Taisei Trading là nhà thầu nước ngoài thực hiện Hợp đồng quản lý ngày 14/12/2004 về việc khai thác máy điện tử chơi trò chơi có thưởng với Công ty Liên doanh khu du lịch Bắc Mỹ An; Hợp đồng quản lý này đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận bằng công văn số 3877 BKH/ĐTNN ngày 10/06/2005 thì căn cứ theo các quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính, vấn đề kê khai nộp thuế của Công ty Taisei Trading sẽ được thực hiện như sau:

1. Trường hợp Công ty Taisei Trading đăng ký thực hiện chế độ kế toán Việt Nam, có bộ máy kế toán không đầy đủ, có cơ sở thường trú tại Việt Nam, thực hiện được chế độ hóa đơn, chứng từ phản ánh trên sổ kế toán đầy đủ về doanh thu hàng hóa và dịch vụ bán ra; giá trị hàng hóa và dịch vụ mua vào, thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ; thuế GTGT phải nộp thì Công ty Taisei Trading đăng ký với Cục thuế Đà Nẵng để thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ như hướng dẫn tại Điểm 1, Mục I, Phần B, Thông tư số 05/2005/TT-BTC và nộp thuế TNDN như hướng dẫn tại Điểm 2, Mục II, Phần B, Thông tư số 05/2005/TT-BTC.

2. Trường hợp Công ty Taisei Trading đủ điều kiện nộp thuế TNDN theo quy định tại Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật, Công ty Taisei Trading sẽ áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 28%.

Tổng cục Thuế trả lời để các đơn vị biết và thực hiện và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3512/TCT-ĐTNN ngày 11/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc kê khai nộp thuế TNDN của Công ty Taisei Trading, là nhà thầu nước ngoài kinh doanh dịch vụ trò chới có thưởng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.710

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!