Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3509/TCT-CS về ký hiệu mẫu hóa đơn đặt in do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3509/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 03/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3509/TCT-CS
V/v ký hiệu mẫu số hóa đơn đặt in

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3217/VNPT-TCKT ngày 25/7/2011 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) về mẫu hóa đơn đặt in. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và xin ý kiến của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về mẫu hóa đơn mới của VNPT:

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 4, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về nội dung trên hóa đơn đã lập.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, mẫu hóa đơn phải có các tiêu thức bắt buộc theo đúng quy định: ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua; Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ. Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ. Như vậy, mẫu hóa đơn đặt in của VNPT tại công văn số 3217/VNPT-TCKT ngày 25/7/2011 nêu trên đã đáp ứng các tiêu thức bắt buộc và phù hợp theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên.

Ngày 9/4/2011, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1265/TCT-CS chấp thuận việc VNPT được phát hành các hóa đơn đã đặt in sai ký hiệu mẫu số theo công văn số 4911/TCT-TVQT ngày 3/12/2010 của Tổng cục Thuế và hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhập thông báo phát hành để theo dõi những hóa đơn in trùng ký hiệu mẫu số nêu trên như sau:

“Tổng cục Thuế chấp thuận cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được phát hành để sử dụng mẫu hóa đơn đã đặt in theo công văn số 4911/TCT-TVQT ngày 3/12/2010 của Tổng cục Thuế và Tập đoàn phải chịu trách nhiệm quản lý để đảm bảo việc trùng ký hiệu mẫu số tại các hóa đơn không làm ảnh hưởng đến số tiền thanh toán hoặc số thuế phải nộp”.

Trường hợp VNPT và các đơn vị thành viên trực thuộc VNPT sử dụng hết mẫu hóa đơn đã đặt in bị trùng ký hiệu được Tổng cục Thuế chấp thuận (tại công văn số 1265/TCT-CS ngày 9/4/2011) thì thực hiện thông báo phát hành các mẫu hóa đơn mới đáp ứng các tiêu thức bắt buộc và phù hợp theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên để tiếp tục sử dụng.

Các mẫu hóa đơn đặt in mới của VNPT kèm theo công văn số 3217/VNPT-TCKT ngày 25/7/2011 nêu trên đã đáp ứng các tiêu thức bắt buộc và phù hợp theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên (bản photocopy đính kèm) là:

- Các mẫu dùng cho Viễn thông tỉnh, thành phố, Công ty VTN, VTI, VDC, Vinaphone, Văn phòng Tập đoàn, các Công ty hạch toán độc lập: Công ty Thông tin di động (VMS), Công ty Tài chính Bưu điện (PTF), Công ty TNHH một thành viên Cáp Quang (FOACAL), các đơn vị sự nghiệp là các đơn vị thành viên trực thuộc VNPT, gồm:

STT

Tên hóa đơn

Số liên

Mẫu số

1

Hóa đơn (GTGT) - BĐ01

02

01GTKT2/002

2

Hóa đơn (GTGT) - BĐ01

03

01GTKT3/002

3

Hóa đơn (GTGT)/Invoice

02

01GTKT2/003

4

Hóa đơn (GTGT)/Invoice

03

01GTKT3/003

- Các mẫu dùng cho các Bưu điện tỉnh, thành phố và các đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, gồm:

STT

Tên hóa đơn

Số liên

Mẫu số

1

Hóa đơn (GTGT) - BĐ01

02

01GTKT2/002

2

Hóa đơn (GTGT) - BĐ01

03

01GTKT3/002

2. Trước khi sử dụng, các đơn vị của VNPT và các đơn vị trực thuộc VNPT phải Thông báo phát hành hóa đơn với Cục Thuế địa phương theo quy định tại Điều 9, Thông tư số 153/2010/TT-BTC. VNPT và Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông và in Bưu điện chịu trách nhiệm trước pháp luật về in và quản lý mẫu hóa đơn đặt in nêu trên.

3. Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm nhập thông báo phát hành của Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam và các đơn vị thành viên trực thuộc VNPT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để các Cục Thuế và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ TVQT, CNTT, PC (2b);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (6b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3509/TCT-CS về ký hiệu mẫu hóa đơn đặt in do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.142

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140