Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3508/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc lệ phí trước bạ phương tiện vận tải

Số hiệu: 3508/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3508/TCT-TS
V/v: Chính sách thu, nộp lệ phí trước bạ 

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1746 CT-THDT ngày 1/9/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc lệ phí trước bạ (LPTB) phương tiện vận tải, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 3.6, khoản 3, mục I, phần II Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của Pháp luật về lệ phí trước bạ thì: "Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của tài sản trước bạ căn cứ vào thời gian sử dụng còn lại của tài sản chịu lệ phí trước bạ và tổng thời hạn sử dụng của tài sản đó theo nguyên tắc xác định tỷ lệ chất lượng còn lại của tài sản được hướng dẫn tại điểm 2.3, khoản 2 mục này…". Theo đó, thời gian sử dụng còn lại của tài sản chịu lệ phí trước bạ, bằng (=) tổng thời hạn sử dụng của tài sản đó (theo tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật), trừ (-) số năm thực tế sử dụng đã nộp lệ phí trước bạ.

Do đó, Bảng giá chuẩn tính LPTB các phương tiện vận tải đối với trường hợp tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam cần thực hiện theo đúng hướng dẫn tại điểm 3.6, khoản 3, mục I, phần II Thông tư số 95/2005/TT-BTC nêu trên. Riêng "thời gian thực tế sử dụng" (số năm thực tế sử dụng) của tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu được xác định như sau:

- Tính từ năm sản xuất, nếu căn cứ tính LPTB là giá trị tài sản mới 100%;

- Tính từ năm nhập khẩu (trong trường hợp không xác định được năm sản xuất) thì căn cứ tính LPTB là giá trị tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam 85%.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Đồng Nai điều chỉnh lại nội dung liên quan tại Quyết định số 430/QĐ-CT ngày 07/08/2006 cho phù hợp với Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3508/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc lệ phí trước bạ phương tiện vận tải

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.353
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.97.49