Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3508/TCT-CS về mất hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3508/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 05/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3508/TCT-CS
V/v mất hóa đơn

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên.

Trả lời công văn số 1186/CT-HC.QT.TV.AC ngày 27/7/2012 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 Điều 22 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 cua Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm b khoản 6 Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về việc phạt tiền đối với hành vi không báo cáo việc mất hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều 19 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính về xử lý hoá đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 27 Thông tư số 153/2010/TT- BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính về huỷ hoá đơn đã mất tìm lại được.

Căn cứ hướng dẫn trên và theo công văn của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên, trường hợp Chi nhánh nhà máy nước khoáng AVA làm mất hoá đơn ngày 22/12/2011, đã có báo cáo mất hoá đơn gửi cơ quan thuế ngày 28/12/2011 (quá 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất hoá đơn) và cơ quan thuế đã ra quyết định xử phạt vi phạm về hành vi mất hoá đơn theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 33 Nghị định 51/2010/NĐ-CP là phù hợp .

Ngày 14/6/2012, Chi nhánh nhà máy nước khoáng AVA tìm thấy hoá đơn đã báo mất và xin được bù trừ vào tiền thuế hoặc thoái trả lại số tiền đã nộp phạt chưa được quy định trong Nghị định 51/2010/NĐ-CP cũng như không thuộc các trường hợp xử lý tiền thuế, tiền phạt nộp thừa quy định tại Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với các số hoá đơn chưa sử dụng đã báo cáo mất nay tìm lại được thuộc các trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hết giá trị sử dụng, Công ty phải thực hiện huỷ hoá đơn theo hướng dẫn tại Điều 27 Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, TVQT-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3508/TCT-CS về mất hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.992

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.223