Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 34TCT/DNK về việc giải quyết khiếu nại của DNTN Đăng Pha do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 34TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 05/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 34TCT/DNK
V/v: Giải quyết khiếu nại của DNTN Đăng Pha

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 1785/CT-TTr ngày 02/11/2004 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về việc “giải quyết khiếu nại của DNTN Đăng Pha”, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1.1, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì: các đơn vị, tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Theo quy định Điểm 1.3, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì: “Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp: hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT, không ghi hoặc ghi không đúng tên, địa chỉ, mã số của người bán nên không xác định được người bán; hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống; hóa đơn ghi giá trị cao hơn giá trị thực tế của hàng hóa dịch vụ”.

Căn cứ các quy định trên và xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk; đối với trường hợp của DNTN Đăng Pha đã được Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trong thời gian chờ đăng ký thuế để được cấp mã số thuế, doanh nghiệp đã ký hợp đồng mua hàng hóa, các hóa đơn mua vào ghi tên DNTN Đăng Pha nhưng vì chưa được cấp mã số thuế nên các hóa đơn mua hàng chưa ghi mã số thuế. Do vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế xử lý như sau: nếu thực tế DNTN Đăng Pha có mua hàng hóa, có hóa đơn ghi tên người mua là DNTN Đăng Pha, có chứng từ thanh toán hợp lệ, hàng hóa mua vào có hạch toán kế toán đầy đủ thì chấp nhận cho doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với những hóa đơn mua hàng nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 34TCT/DNK về việc giải quyết khiếu nại của DNTN Đăng Pha do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.061
DMCA.com Protection Status

IP: 52.200.130.163