Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3499 TCT/DNNN ngày 25/10/2004 của Tổng cục thuế về việc xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước

Số hiệu: 3499TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 25/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3499 TCT/DNNN
V/v xoá nợ thuế và các Khoản phải nộp ngân sách Nhà nước

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Ninh Bình

 

Trả lời công văn số 554 CT/DNNN ngày 5/8/2002 và công văn số 584 CT/QLDN ngày 2/8/2004 của Cục thuế tỉnh Ninh Bình về đề nghị xoá nợ thuế cho Công ty thương nghiệp tổng hợp tỉnh Ninh Bình đến thời Điểm giao bán doanh nghiệp 31/12/2002, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Quyết định số 853/QĐ-UB ngày 29/4/2003 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc giao doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thương nghiệp tổng hợp tỉnh Ninh Bình cho tập thể người lao động. Theo Quyết định số 2541/QĐ-UB ngày 31/12/2002 của UBND tỉnh Ninh Bình thì giá trị thực tế doanh nghiệp giao cho tập thể người lao động đến ngày 31/12/2002 là 3.006.271.002 đồng. Nợ phải trả 1.532.680.453 đồng (đã loại trừ số phải nộp ngân sách là: 823.829.544 đồng); Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: 1.473.590.549 đồng. Nếu không loại trừ số phải nộp ngân sách thì nợ phải trả là: 2.356.509.997 đồng; phần vốn Nhà nước còn lại là: 649.761.005 đồng.

Điểm 1.1a, Mục IV, Phần B, Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính quy định đối tượng được xoá nợ: “Doanh nghiệp Nhà nước thuộc đối tượng giao, bán theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ có các Khoản phải trả lớn hơn giá trị tài sản của doanh nghiệp hoặc lớn hơn số tiền thu bán từ  doanh nghiệp".

Căn cứ vào quy định trên thì Công ty Thương nghiệp tổng hợp tỉnh Ninh Bình có số nợ phải trả nhỏ hơn giá trị tài sản của doanh nghiệp nên không thuộc đối tượng được xoá nợ thuế và các Khoản phải nộp ngân sách Nhà nước.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết để quản lý, đôn đốc đơn vị thực hiện theo đúng quy định và báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3499 TCT/DNNN ngày 25/10/2004 của Tổng cục thuế về việc xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.904
DMCA.com Protection Status