Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3495/TCHQ-TXNK 2020 áp thuế giá trị gia tăng đối với chất saponin nhập khẩu

Số hiệu: 3495/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 29/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3495/TCHQ-TXNK
V/v thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 18/02/2020, Tổng cục Hải quan có công văn số 926/TCHQ-TXNK về việc áp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm chất saponin nhập khẩu của Công ty TNHH SX-TM-DV Hải Bình.

Qua rà soát ý kiến Bộ NN&PTNT tại công văn số 7818/BNN-TCTS, báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại của Công ty TNHH SX-TM-DV Hải Bình, ý kiến của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và thực tế hàng hóa nhập khẩu thì: Các tờ khai nhập khẩu trong giai đoạn Công ty TNHH SX-TM-DV Hải Bình được cấp Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y số 286/QLT-TS-SX-17 ngày 12/10/2017, được công ty khai báo là thuốc thú y, nhưng bản chất hàng hóa là nguyên liệu sản xuất thuốc thú y theo công văn số 1156/TY-QLT ngày 05/10/2017, số 585/TY-QLT ngày 09/5/2018 của Cục Thú y.

Đ đảm bảo thực hiện chính sách thuế GTGT đúng với hàng hóa thực tế nhập khu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn trường hợp áp dụng mức thuế suất thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu có chứa Saponin từ bột hạt trà trong giai đoạn từ ngày 19/07/2016 đến trước ngày 01/01/2019 như sau:

Giai đoạn từ ngày 19/07/2016 đến trước ngày 01/01/2019: Sản phẩm nhập khẩu có chứa Saponin từ bột hạt trà được Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định là nguyên liu sản xuất thuốc thú y theo Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định v quản lý thuc thú y, thì thuộc đi tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5% theo quy định tại Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12.

Công văn này thay thế nội dung tại điểm b mục 1 công văn số 926/TCHQ-TXNK ngày 18/02/2020 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH SX-TM-DV Hải Bình (30 Võ Hoành, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh);
- Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Vụ Pháp chế, Cục Kiểm tra sau thông quan (TCHQ) (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (03b
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3495/TCHQ-TXNK ngày 29/05/2020 về việc áp thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm chất saponin nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


648

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!