Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3488 TCT/TS ngày 25/10/2004 của Tổng cục thuế về việc C/S thu về đất đai

Số hiệu: 3488TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3488 TCT/TS
V/v C/s thu về đất đai

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 886/CT-TH-DT ngày 8/10/2004 của Cục thuế thành phố Hải Phòng hỏi về vướng mắc trong việc thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 7, phần C thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì trường hợp xét miễn, giảm tiền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Thuế (đối với các đối tượng do UBND cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các đối tượng là người có công với cách mạng do UBND cấp tỉnh quản lý); Chi cục trưởng Chi cục Thuế quyết định miễn, giảm cho các đối tượng do UBND quận, huyện, thị xã , thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo báo cáo của Cục Thuế Hải Phòng, thì trường hợp xem xét miễn, giảm thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình Ông Thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan thuế địa phương. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế Hải Phòng báo cáo UBND thành phố để UBND thành phố chỉ đạo UBND huyện và các ban ngành liên quan thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3488 TCT/TS ngày 25/10/2004 của Tổng cục thuế về việc C/S thu về đất đai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.877
DMCA.com Protection Status