Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3482/TCT-DNL về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3482/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 09/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3482/TCT-DNL
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Trả lời công văn số 1184/NHNT.KTTC ngày 23/08/2010 và công văn số 1206/NHNT.KTTC ngày 27/08/2010 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) về một số vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thuế GTGT. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT đối với hoạt động bán nợ và doanh thu nội bộ khi tính tỷ lệ phân bổ để xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Tổng cục Thuế đã có công văn số 3276/TCT-DNL ngày 26/8/2010 trả lời VCB, đề nghị VCB liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

2. Về thuế GTGT đối với dịch vụ bảo lãnh và nghiệp vụ phát hành, xác nhận thư tín dụng (L/C):

Dịch vụ bảo lãnh là một trong những hoạt động nghiệp vụ đặc trưng của ngành Ngân hàng. Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của nhiều ngân hàng về nội dung hướng dẫn trong công văn số 3316/BTC-CST ngày 18/03/2010 của Bộ Tài chính và đề nghị hướng dẫn rõ hơn nguyên tắc xác định các khoản thu nhập từ dịch vụ bảo lãnh thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Căn cứ thực tế trên, hiện nay Bộ Tài chính đã dự thảo công văn hướng dẫn bổ sung công văn số 3316/BTC-CST với nội dung chính là hướng dẫn thuế GTGT đối với dịch vụ bảo lãnh và nghiệp vụ phát hành, xác nhận thư tín dụng và lấy ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan để ban hành chính thức.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam biết và thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Cục thuế thành phố Hà Nội, tỉnh An Giang;
- Lưu: VT, DNL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3482/TCT-DNL về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.357

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.76.39