Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3481TC/CST về việc thuế đối với dự án sản xuất ô tô do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3481TC/CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 28/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 3481TC/CST
V/v: thuế đối với dự án sản xuất ô tô

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1039/CV-CLH ngày 4/3/2005 của Bộ Công nghiệp về việc cơ chế, chính sách cho dự án sản xuất lắp ráp ô tô tại Thanh Hóa. Qua xem xét các kiến nghị, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về vấn đề kiểm hóa: để tạo thuận tiện cho việc xây dựng nhà máy, Bộ Tài chính đồng ý với đề nghị của đơn vị.

2. Về thuế nhập khẩu, thuế GTGT máy móc, thiết bị: Theo quy định tại Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, thì: Đơn vị có dự án đầu tư thuộc ngành, nghề quy định tại Danh Mục A ban hành kèm theo Nghị định 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ được miễn thuế máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải loại trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu chất lượng, nhập khẩu để tạo tài sản cố định hoặc mở rộng quy mô đầu tư, đổi mới công nghệ. Dự án đầu tư sản xuất ô tô thuộc ngành nghề khuyến khích đầu tư do vậy đơn vị được miễn thuế máy móc, thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định (kể cả nhà xưởng). Về thuế GTGT: Theo quy định của Luật thuế GTGT thì máy móc, thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định, loại trong nước chưa sản xuất được thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Trường hợp của đơn vị nhập cả thiết bị kèm theo nhà xưởng, đây được coi như thiết bị đồng bộ của dự án; Do vậy, Bộ Tài chính đồng ý không tách riêng phần nhà xưởng. Miền thuế cho cả dây chuyền thiết bị đồng bộ.

Về thủ tục hồ sơn đề nghị đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002. Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính. Để việc giải quyết được thuận lợi thì Bộ Công nghiệp phải xác nhận hợp đồng nhập khẩu (mua cả nhà máy) là thiết bị đồng bộ, thiết bị toàn bộ.

3. Về việc miễn thuế giá trị gia tăng cho các nhà thầu thực hiện sửa chữa, lắp đặt thiết bị, hợp đồng vận chuyển thiết bị, nhà xưởng trong nội địa, đề nghị thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính (không miễn). Số thuế GTGT đơn vị đã nộp sẽ được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế GTGT nộp trong kỳ hoặc được hoản lại trong quá trình xây dựng nhà máy theo quy định hiện hành.

4. Về việc miễn thuế 1000 bộ linh kiện ô tô nhập khẩu để sản xuất thử: đề nghị Bộ Công nghiệp căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5371/VPCP-KTTH ngày 27/9/2002 của Văn phòng Chính phủ và đối chiếu với quy định tại quyết định số 1223/QĐ-TTg ngày 11/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ có phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cụ thể.

5. Về đề nghị hỗ trợ kinh phí chuyển giao công nghệ và đào tạo bằng nguồn ngân sách nhà nước: vấn đề hỗ trợ tài chính đã được quy định trong quyết dịnh của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển ngành ôto. Đề nghị thực hiện theo quy định hiện hành.

6. Về đề nghị cho phép chỉ định thầu: đề nghị thực hiện theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Tài chính có ý kiến để Bộ Công nghiệp tập hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC, TH) CST (TH, P2)

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3481TC/CST về việc thuế đối với dự án sản xuất ô tô do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.886
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112