Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3481 TCT/HTQT ngày 25/10/2004 của Tổng cục thuế về việc miễn giảm thuế theo HĐ đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Số hiệu: 3481TCT/HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 25/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3481 TCT/HTQT
V/v miễn giảm thuế theo HĐ đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty LG Investment Security

 

Trả lời công văn ngày 22/6/2004 của Công ty về việc xét miễn giảm thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của Công ty theo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn dân quốc về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập (dưới đây gọi là “Hiệp định thuế Việt Nam - Hàn Quốc”), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo hướng dẫn tại Mục 2, công  văn số 1064 TCT/HTQT ngày 12/4/2004 của Tổng cục Thuế, “căn cứ Khoản 4, Điều 13, Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn dân quốc về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập thì LGIS có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam đối với thu nhập từ việc bán cổ phiếu của ACB theo quy định tại Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 nếu ACB có tài sản bao gồm trực tiếp hay gián tiếp chủ yếu là bất động sản nằm tại Việt Nam”.

2. Trường hợp do điều kiện về tài sản của ACB mà công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo Hiệp định thuế Việt Nam - Hàn Quốc đối với thu nhập từ việc bán cổ phiếu của ACB theo Mục 1 nêu trên, đề nghị Công ty hoặc đại diện hợp pháp liên hệ với Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, phòng Đầu tư nước ngoài để thực hiện thủ tục miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu theo Hiệp định thuế Việt Nam - Hàn Quốc.

3. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được công văn này, nếu Công ty không liên hệ với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện thủ tục miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu theo Hiệp định thuế Việt Nam - Hàn Quốc thì Công ty phải có nghĩa vụ đăng ký và nộp thuế theo hướng dẫn tại Mục 1, công văn số 1064 TCT/HTQT ngày 12/4/2004 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3481 TCT/HTQT ngày 25/10/2004 của Tổng cục thuế về việc miễn giảm thuế theo HĐ đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.003
DMCA.com Protection Status