Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3479/TCT-PC về việc hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3479/TCT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 17/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3479/TCT-PC
V/v Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 88/CT-TTr ngày 22/1/2008 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.c.1, Mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT”.

Điểm 1.d.3, Mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên cũng đã hướng dẫn:

“Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập sang tài khoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng, Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu …”

Căn cứ theo các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Sopexim xuất khẩu hàng hóa nhưng số tiền trên giấy báo Có của ngân hàng chênh lệch giảm so với giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn và tờ khai hải quan do hàng hóa bị mất trong quá trình vận chuyển từ kho của Công ty đến cảng xuất hàng, chưa xác định là hàng hóa xuất khẩu nên phía nước ngoài chỉ thanh toán theo số lượng hàng hóa thực nhận tại cửa khẩu thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần hàng hóa bị mất nêu trên Công ty TNHH Sopexim không được khấu trừ, hoàn thuế.

Trường hợp số tiền trên giấy báo Có của Ngân hàng chênh lệch giảm so với giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn và tờ khai hải quan nếu Công ty xuất trình được chứng từ chứng minh số tiền chênh lệch giảm so với giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn nêu trên là do Ngân hàng trừ tiền phí dịch vụ ngân hàng thì số thuế GTGT của hàng hóa thực tế xuất khẩu Công ty được khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Phước biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban CS, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, PC. (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3479/TCT-PC về việc hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.191
DMCA.com Protection Status

IP: 3.82.52.91