Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3478/TCT-DNL Về cấp mã số thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho các cá nhân chưa có chứng minh nhân dân; hoàn thuế thu nhập cá nhân thông qua tổ chúc chi trả thu nhập và đối chiếu công nợ thuế giũa Công ty với cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3478/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 09/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3478/TCT-DNL
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 9 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Thuận.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 383/CSBT-TCKT ngày 02/06/2010 của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận. Về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến nhu sau:

1. Về việc cấp mã số thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho các cá nhân chưa có chứng minh nhân dân

Đối với kiến nghị về việc cấp mã số thuế thu nhập cá nhân cho các cá nhân chưa có chứng minh thư nhân dân, Tổng cục Thuế đề nghị Công ty yêu cầu các cá nhân làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để được cấp chứng minh nhân dân, trên cơ sở đó hoàn thiện các thủ tục để được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân theo quy định

Đối với khoản thuế thu nhập cá nhân phát sinh của cá nhân chưa có mã số thuế do chưa có chứng minh thư nhân dân, đề nghị Công ty khi chi trả các khoản thu nhập cho cá nhân thì thực hiện khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Về một số vướng mắc khác liên quan đến việc cấp mã số thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho các cá nhân chưa có mã số thuế do chưa có chúng minh nhân dân, Tổng cục Thuế sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể sau.

Về yêu cầu bổ sung thông tin vào tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xin ghi nhận ý kiến đóng góp của Công ty để nghiên cứu báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi khi xây dựng chính sách thuế .

2. Về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân thông qua tổ chúc chi trả thu nhập

Tại khoản b Điểm 1.2, Mục 1 Công văn số 4283/BTC-TCT ngày 08/4/2010 của Bộ Tài chính về việc bù trừ thuế, hoàn thuế theo quyết toán thuế của tổ chức chi trả thu nhập quy định:

"1. Tổ chúc trả thu nhập tiền lương, tiền công được cá nhân nhận thu nhập uỷ quyền quyết toán thuế có trách nhiệm:

1.2. Bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu, khấu trừ số thuế còn phải nộp, hoàn thuế cho cá nhân nộp thừa theo quyết toán thuế như sau:

b) Nếu tổng số thuế của các cá nhân nộp thừa lớn hơn tổng sổ thuế của các cá nhân nộp thiếu thì tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế của cá nhân nộp thiếu cộng với số tiền phải hoàn thuế từ ngân sách nhà nước để hoàn trả cho các cá nhân nộp thừa.

Trường hợp này đề nghị tổ chức trả thu nhập ứng trước để hoàn thuế cho cá nhân và thực hiện quyết toán với NSNN sau..."

Căn cứ quy định trên, để đảm bảo kịp thời quyền lợi cho người nộp thuế thì các tổ chức trả thu nhập tiền lương, tiền công được cá nhân nhận thu nhập uỷ quyền quyết toán thuế có trách nhiệm phải lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân uỷ quyền, thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa và nộp thiếu giữa các cá nhân quyết toán qua đơn vị. Nếu vẫn còn nộp thừa thì cơ quan thuế thực hiện hoàn trả cho các cá nhân thông qua đơn vị, không thục hiện bù trừ vào số thuế phải nộp của năm tiếp theo.

3. Về việc đối chiếu công nợ thuế giũa Công ty với cơ quan thuế

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể

Tổng cục Thuế xin sao gửi công văn số 4313/TCT-CNTT ngày 21/10/2009, công văn số 1700/TCT-TNCN ngày 21/5/2010, công văn số 2871/TCT-CNTT ngày 03/8/2010 của Tổng cục Thuế và công văn số 4283/BTC-TCT ngày 08/4/2010 của Bộ Tài chính để Quý Công ty nghiên cứu, thực hiện.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Thuận biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Thuận;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;
- Vụ TNCN, PC, Cục CNTT (TCT);
- Lưu: VT, DNL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3478/TCT-DNL Về cấp mã số thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho các cá nhân chưa có chứng minh nhân dân; hoàn thuế thu nhập cá nhân thông qua tổ chúc chi trả thu nhập và đối chiếu công nợ thuế giũa Công ty với cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.832

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123